HT-2 سنسور رطوبت هوا و دما

Ht2- سنسور رطوبت هوا و دما

توضیحات

این دستگاه های الکترونیکی طراحی شده برای اندازه گیری رطوبت و درجه حرارت و تبدیل آنها به سیگنال های استاندارد است. دستگاه های سری KAYSE Ht-2 همچنین می توانند برای کنترل توسط رله و انتقال داده ها به کامپیوتر با RS485 استفاده شوند.