شلنگ های مونتاژ سریع

شلنگ های مونتاژ در محل

فشار
شلنگ
رینگ
اتصال
روکش

10 بار
AISI 316L فولاد ضد زنگ
AISI 304 فولاد ضد زنگ
MS56 Pirinç, Nikel Kaplı
Klingrit بدون آزبست