سوئیچ های سطح خازنی

LS-CKVx سوئیچ سطح خازنی

جنس
دمای عملکرد
Max. فشار
خروجی
عرضه
انتخاب ها
اتصال
نوع اتصال

PEEK, فولاد ضد زنگ
-40 °C…+110 °C
100 بار
1 x PNP
12 – 30 VDC
1 x NPN, ضد انفجار, لبه دار
1” Thread
Top Mounting

LS-CKS سوئیچ سطح خازنی

جنس
دمای عملکرد
Max. فشار
خروجی
عرضه
انتخاب ها
اتصال
نوع اتصال

PEEK, فولاد ضد زنگ
-40 °C…+110 °C
100 بار
1 x PNP
12 – 30 VDC
1 x NPN, ضد انفجار, لبه دار
1” Thread
Side Mounting

LS-C سوئیچ سطح خازنی

جنس
دمای عملکرد
کلاس حفاظتی
خروجی
عرضه
کابل اتصال
اتصال
طول طناب
فشار

Alüminyum / SS136L
-40 °C…+150 °C
IP 67
Röle, (SPDT) 5A 250 V
24 VDC
M20x1.5
G3/4” A Dişli
1m … 10m
-1 … 64 بار