اکسپنشن جوینت پلاستیکی

لرزه گیر لاستیکی

فشار
دما
فیبر نایلون
جنس
جنس لبه
جنس پلاستیک
انبساط

PN16
100 °C
Cord Fabricطناب فیبر
Steelاستیل
Cast iron castingآهن ریخته گری
EPDM
محوری +5 mm -20 mm, جانبی 20 mm, زاویه ای 30°

لرزه گیر لاستیکی با اتصال فلنجی

فشار
دما
فیبر نایلون
جنس
جنس لبه
جنس پلاستیک
انبساط

PN16
100 °C
Cord Fabricطناب فیبر
Steelاستیل
Cast Iron casting, Carbon Steel, Stainless Steel(Optional)آهن ریخته گری شده استیل کربن استیل ضد زنگ (انتخابی)
EPDM, NBR
محوری +15 mm -20 mm, جانبی 15 mm, زاویه ای 10°