اکسپنشن جوینت‬‎ سیلندر پیستونی (مقاوم سازی شده در برابر فشار از خارج)

اکسپنشن جوینت‬‎ سیلندر پیستونی (مقاوم سازی شده در برابر فشار از خارج) با اتصال جوشی

سیلندر

لبه

داخل و خارج لوله

اندازه اتصال

نوع اتصال

فشار

دما

AISI 304 Stainless Steel, AISI 316 & 321 (Optional) فولاد ضد زنگ ، (اختیاری)

St 37.2 Carbon Steel, Stainless Steel (Optional) فولاد کربن، فولاد ضد زنگ ، (اختیاری)

St 37.2 Carbon Steel, Steinless Steel (Optional) فولاد کربن، فولاد ضد زنگ ، (اختیاری)

DN25 (1”) – …… – DN1200 (48”)

Floating Flange x Fixed Flange لبه ثابت، لبه متغیر

PN16, PN25/40 (Optional)

-90 °C + 550 °C

اکسپنشن جوینت‬‎ سیلندر پیستونی (مقاوم سازی شده در برابر فشار از خارج) با اتصال فلنجی

سیلندر

لبه

داخل و خارج لوله

اندازه اتصال

نوع اتصال

فشار

دما

AISI 304 Stainless Steel, AISI 316 & 321 (Optional)فولاد ضد زنگ ، (اختیاری)

St 37.2 Carbon Steel, Stainless Steel (Optional)فولاد کربن، فولاد ضد زنگ ، (اختیاری)

St 37.2 Carbon Steel, Stainless Steel (Optional) فولاد کربن، فولاد ضد زنگ ، (اختیاری)

DN25 (1”) – …… – DN1200 (48”)

Floating Flange x Fixed Flange لبه ثابت، لبه متغیر

PN16, PN25/40 (Optional)

-90 °C + 550 °C