اتصالات انعطاف پذیر U شکل و V شکل

اتصالات انعطاف پذیرV شکل با اتصال فلنجی،جوشی،شیاردار(کوپلینگ)

 • جنس لوله
 • جنس بافت
 • زانو
 • شیار یا جوش
 • فشار
 • دما

 • AISI 316L استیل ضد زنگ
 • AISI 304 استیل ضد زنگ
 • St 37.2 استیل کربن
 • St 37.2 لوله استیل
 • PN16
 • 550 °C

اتصالات انعطاف پذیرU شکل با اتصال جوشی

 • جنس لوله
 • جنس بافت
 • زانو
 • جوش
 • فشار
 • دما

 • AISI 316L استیل ضد زنگ
 • AISI 304 استیل ضد زنگ
 • St 37.2 استیل کربن
 • St 37.2 لوله استیل
 • PN16
 • 550 °C

اتصالات انعطاف پذیرU شکل با اتصال شیاردار(کوپلینگ)

 • جنس لوله
 • جنس بافت
 • زانو
 • شیار
 • فشار
 • دما

 • AISI 316L استیل ضد زنگ
 • AISI 304 استیل ضد زنگ
 • استیل کربن
 • SCH40 لوله استیل
 • PN16
 • 550 °C

اتصالات انعطاف پذیرU شکل با اتصال فلنجی

 • جنس لوله
 • جنس بافت
 • زانو
 • شیار
 • فشار
 • دما

 • AISI 316L استیل ضد زنگ
 • AISI 304 استیل ضد زنگ
 • استیل کربن
 • لوله استیل
 • PN16
 • 550 °C